PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, cod de identificare din registrul pentru protectia datelor personale: 18015, Rarau Sports are obligatia de a administra in conditii de siguranta pentru scopuri de “reclama marketing si publicitate”, “statistica”, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau ale unei alte persoane, utilizand orice modalitate de comunicare cu firma noastra.

Datele personale sunt culese numai pentru nevoile firmei Rarau Sports si prelucrate in scopul realizarii activitatii comerciale a firmei rezultate din statut, a promotiilor si reclamei, cu respectarea imperativului de ocrotire a datelor impus de legislatie prin Legea nr.677/2001. Furnizand datele cu caracter personal, sunteti de acord cu prelucrarea lor de catre firma Rarau Sports si partenerilor sai, precum si cu primirea de comunicari comerciale din partea acestora. Fiecare client are dreptul de a vizualiza datele sale personale, de a le modifica, de a cere incetarea prelucrarii lor de catre firma sau de a se impotrivi folosirii lor.

Vânzătorul va dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele Cumpărătorului în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care vor fi prelucrate datele Cumpărătorului, date cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Orice astfel de modificari vor fi afisate pe Site-ul Vânzătorului la secțiunea Termeni și Condiții.

Vânzătorul va utiliza datele Cumpărătorului, date cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Crearea și administrarea contului Cumpărătorului;

– Prelucrarea Comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

– Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

– Returnarea Produselor conform prevederilor legale;

– Rambursarea contravalorii Produselor conform prevederilor legale;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele Cumpărătorului de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

“3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

 

Top